Jēkabpils PMK
 
 

 

Būvfirma SIA "Jēkabpils PMK" nodarbojas ar vispārējo celtniecības darbu veikšanu un vadīšanu, vispārējo celtniecības darbu būvuzraudzību, kā arī ar siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvmontāžas darbu veikšanu un hidrotehnisko būvju nekuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpnēs būvdarbu veikšanu un vadīšanu.

________________________________

Jaunumi

28.03.2014. SIA "Jēkabpils PMK" realizētais objekts "Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija" konkursā "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2013" nominācijā "Rekonstrukcija" ieguva godpilno 3.vietu.

 

18.11.2013. saņēmts Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsniegts GODA RAKSTS par ieguldījumu pilsētas būvniecībā un atbalstu pilsētas kultūras, sporta pasākumu organizēšanai.

 

 

 

 

Mūsu - SIA „Jēkabpils PMK” atbildīgā būvdarbu vadītāja un projektu vadītāja Astrīda Dutkeviča konkursā „Būvindustrijas gada balva” ieguvusi titulu „Gada inženieris 2013”. Kopumā kategorijā „Gada inženieris” bija pieteikts 21 pretendents, bet žūrija izvēlējās sešus labākos.  Visi laureāti saņēma mākslinieces Katrīnas Vasiļevskas „Pamatakmeni”, diplomus, balvas piemiņas nozīmītes un ceļazīmi speciāli laureātiem organizētam braucienam uz Londonu. Par pieteiktajiem kandidātiem varēja balsot arī internetā. Par Astrīdu Dutkeviču bija nobalsojuši 1788 cilvēki (lielākais balsojumu skaits).

 Astrīda

SIA "Jēkabpils PMK" VVS uzdevums 2013.gadā: strādājot būvobjektos saglabāt vides kvalitāti (gaisu, ūdeni, zemi, ainavu, dabas resursus, bioloģisko daudzveidību), tādejādi nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

 

23.03.2012 Latvijas Būvinženieru savienība pasniedza apbalvojumu Jēkabpils Goda pilsonim Uldim Helmutam Putniņam "Par mūža ieguldījumu būvniecībā";
2011.gadā SIA "Jēkabpils PMK" ir dokumentējusi un ieviesusi ISO 14001 sistēmu;
Esam iekļuvuši Latvijas lielāko uzņēmumu "TOP 500" 418.vietā pēc neto apgrozījuma 2011.gadā;
Pēc neto apgrozījuma 2011.gadā esam 19. vietā starp lielākajām kompānijām būvniecībā.
Māris Dimants - Gada Jēkabpilietis 2010;
SIA "Jēkabpils PMK" tehniskais direktors Māris Dimants laureāts nominācijā "Gada būvdarbu vadītājs 2008 Latvijā";

 

Jēkabpils PMK

 

Nesen pabeigto objektu sraksts:

 • Līvānu ūdenssaimniecības attīstība II kārta - projektēšana un būvdarbi;
 • Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā;
 • Slaucamo govju fermas rekonstrukcija Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" ietvaros;
 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas rekonstrukcija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus;
 • Brīvības ielas rekonstrukcija (no R.Blaumaņa ielas līdz Neretas ielai) Jēkabpilī;
 • Rīgas ielas rekonstrukcija (no Donaviņas upes līdz Gravas ielai) Jēkabpilī.
 • Krustpils kultūras nama renovācija Rīgas ielā 210/212, Jēkabpilī;
 • Pļaviņu HES ūdenskrātuves stāvkrasta pakājes nostiprināšana "Daugavkrasti" māju apkaimē, Krustpils pagasta, "Prižos";
 • Būvdarbi projektā: ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā un Špoģu tehnikuma ciemā;
 • Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkā;
 • PII "Rūķīši" filiāles "Pastariņi" ēkas (Avotu ielā 2) rekonstrukcija, Līvānos;
 • Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija;
 • Šķeldu katlu mājas - koģenerācijas stacijas jaunbūve, Tvaika ielā 7, Jēkabpilī "0" cikls; 
 • Energoefektivitātes paaugstināšana - būvdarbu veikšana Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā;
 • Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā Stadiona ielā 1, Ilūkstē;
 • Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas ēku - Andreja Pormaļa ielā 125, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī - iekšējās renovācijas un ārējās rekonstrukcijas būvdarbi;
 • Autobusu un smago automašīnu remonta un tehniskās apkopes centra "0" cikls (zemes darbi un pamatu izbūve); 
 • Ēkas rekonstrukcija piebūvējot sporta peldbaseinu "0" cikls; 
 • Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija;
 • Jaunjelgavas centralizētās apkures sistēmas katlu māja.

 

Gada labākā būve Latvijā 2007, 2. vieta nominācijā ''Rekonstrukcija'' SIA ''Jēkabpils RCS operāciju boka renovācija'' Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī.

 

Jēkabpils PMK

 

 

 

nozīmīgākie objekti
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošanas darbi LīvānosJēkabpils 3.vidusskolas ēkas renovācija Sporta zāles – angāra rekonstrukcijas darbi Līvānos