ОБЪЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В последние годы ООО "Jēkabpils PMK" работало над проектами:

Tirdzniecības centra jaunbūve Celtnieku ielā 1, Jēkabpilī (05.2015.);
Sporta ēka ar peldbaseinu Kurzemes ielā 8 un 8D, Jēkabpilī (03.2011.-09.2014.);
Pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" renovācija Palejas ielā 15A, Jēkabpilī (04.2014.-08.2014.);
Jēkabpils reģionālās slimnīcas ēkas Stadiona ielā 1, izvietoto 13 ģimenes ārstu prakšu vienkāršotās renovācijas darbi (11.2013.-12.2013.)
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošanas darbi Lāčplēša ielā 28 un Lāčplēša ielā 29, Līvānos, Līvānu novadā (05.2013.-11.2013.);
Jēkabpils 3.vidusskolas ēkas renovācija Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī (07.2013.-11.2013.)
Nedzīvojamās ēkas “Sala Serviss” rekonstrukcija (07.2013.-10.2013.)
Administratīvās ēkas rekonstrukcija Madonas ielā 95, Jēkabpilī (08.2013.-10.2013.)
Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai (06.2013.-09.2013.)
Koģenerācijas stacijas rekonstrukcija (bez tehnoloģiskām iekārtām) Madonas ielā 6d, Jēkabpilī (07.2013.-09.2013.)
Sporta zāles – angāra rekonstrukcijas darbi Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā (02.2013.-08.2013.)
Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija, Pļaviņas, Pļaviņu novads (07.2012.-08.2013.);
Daugavas labā krasta aizsargdambja nostiprināšana posmā starp Madonas ielu un Ādamsona saliņu Jēkabpils pilsētā (11.2012.-08.2013.);
Aglonas bazilikas kompleksa (klostera ēkas) rekonstrukcija ( 03.2013.-08.2013.)
Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar infekciju slimnību un dienas stacionāra nodaļu piebūvi Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī (09.2012.- 06.2013.);
Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi būvobjektam “Ģērbtuvju ēkas un tribīņu būvniecība Ilūkstes stadiona teritorijā, Stadiona iela 2, Ilūkste ( 04.2013.-06.2013.)
Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus (05.2012. – 09.2012.);
Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecības darbi (06.2012.- 08.2012.);
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas rekonstrukcija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus (09.2011. – 08.2012.);
Krustpils kultūras nama renovācija Rīgas ielā 210/212, Jēkabpilī; 2011.g.;
Pļaviņu HES ūdenskrātuves stāvkrasta pakājes nostiprināšana "Daugavkrasti" māju apkaimē, Krustpils pagasta, "Prižos" (08.2011. – 04.2012.);
Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkā (08.2011. – 11.2011.);
Energoefektivitātes paaugstināšana - būvdarbu veikšana Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā (11.2010. – 05.2011.);
Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā Stadiona ielā 1, Ilūkstē (11.2010. – 05.2011.);
Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija, jumta seguma nomaiņa (05.2011. – 11.2011.);
Šķirto sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas jaunbūve (03.2010. – 11.2011.);
Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas ēku iekšējās renovācijas un ārējās rekonstrukcijas Andreja Pormaļa ielā 125, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī būvdarbi (10.2010. – 10.2011.);
Daugavas aizsargdambju rekonstrukcija un labiekārtošana (08.2010. – 08.2011.);
Ēkas rekonstrukcijas darbi alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveidei „Rožlejās”, Draudzības laukumā 1, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā (05.2010. – 03.2011.);
Šķeldes katlu mājas - koģenerācijas stacijas jaunbūve (01.2011. – 03.2011.);
Jaunjelgavas centralizētās apkures sistēmas katlu mājas jaunbūve (09.2010. – 01.2011.);
u.c.

О нас

Строительная фирма ООО "Jēkabpils PMK" выполняет общие строительные работы, занимается управлением ими, общим надзором над строительством, а также строит системы водоснабжения и канализации.

Последние новости

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039

"2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.
Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.
Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK"."