УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Строительные работы – проведение, управление и строительный надзор

2. Проектирование зданий и конструкций, управление строительством

3. Автомобильные дороги, улицы и площади – строительство и строительный надзор

4. Речные гидротехнические сооружения – проведение строительных работ, управление и строительный надзор

5. Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, системы вентиляции – проведение строительных работ, управление, строительный надзор

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД – ВСЕ ПЕРЕТРУТ!

О нас

Строительная фирма ООО "Jēkabpils PMK" выполняет общие строительные работы, занимается управлением ими, общим надзором над строительством, а также строит системы водоснабжения и канализации.

Последние новости

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039