УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ilūkstes novada sporta skolas sporta centrs
Jaunbūve/pārbūve
Būvatļauja Nr. 7.2/15-4, 6.01.2015

Ilūkstes novada sporta skolas sporta centrs
Autoruzraudzība, Interjera projekts

Kokneses novada Bebru stadiona ēkas un tribīņu pārbūve
Objekta adrese - "Stadiona ēka", Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV5135

Ilūkstes pilsētas stadiona
Stadiona ielā 2, Ilūkstē būvniecība
Būvatļauja Nr. 7.2/15-34

Vides objekta - dizaina soliņu grupas "Brīvdabas viesistaba"būvniecība Objekta adrese Vecticībnieku iela Līvānos , Līvānu novadā

Līvānu Katoļu draudzes mājas būvniecība Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā
Pārbūve

Teritorijas labiekārtošana, dzelzceļa estakādes nojaukšana Līvānu novada Jersikas pagasta Kūdras fabrikas noliktava (Stirnu iela 6, Līvāni) Nojaukšana

Grīdu izbūve Kūdras pieņemšanas telpā objektā Kūdras fabrikas noliktava (Stirnu iela 6, Līvāni)
Vienkāršota atjaunošana

Koka plātņu rūpnīcas būvprojekta ģenerālplāna (GP) skiču variantu izstrāde Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī
Mets

Koka plātņu rūpnīcas būvprojekta ģenerālplāna (GP) skiču variantu izstrāde Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī un Dzelzceļmalas 2, Jēkabpilī Mets

SIA "Margret" pārstrādes infrastruktūras attīstība, veicot ēkas pārbūve sdarbus Viestura ielā 35, Jēkabpilī

Pagraba jaunbūve, "Zvani", Liezēres pagasts, Madonas novads Jaunbūve, paskaidrojuma raksts ar pielikumiem

Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku nojaukšana Augusta ielā 28, Jēkabpilī Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem

Noliktavas jaunbūve
ZS ''ZELMEŅI'',Liepukalns,Škinči,Lendžu pag.,Rēzeknes nov.,LV-4625

Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošana,Stadiona ielā 1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā

Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas fasāžu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma karte

Līksnas Vissvētākās JĒZUS Sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšana un jumta seguma nomaiņa

Krāslavas Valsts ģimnāzijas peldbaseina
jaunbūve

Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"uzņemšanas telpu tehniskās dokumentācijas izstrāde" 2 apliecinājuma kartes - fasāžu atjaunošanai

NMP Dienesta Latgales RC konferenču zāles jaunbūve Siguldas ielā 16A, Daugavpilī

Euharistiskā Jēzus māsu kongregācijas Latvijas provinces klostera rekolekciju mājas jaunbūve. Rīgas ielā 238, līvānos, Līvānu novads, LV 5316

Dvietes sociālo pakalpojumu centra pārbūve Ilūkstes novadā

Ēkas pārbūve Rīgas ielā 154, Jēkabpilī

Trenažieru montāža ar teritorijas labiekārtošanu Svitenes, Viesturu, Bērsteles, Pilsrundāles un Saulaines ciemos

Dvietes sociālo pakalpojumu centra pārbūve Ilūkstes novadā

Dienas aprūpes centra personām ar invaliditāti izveide Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā Apliecinājuma kartes ar pielikumiem

Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūve un sporta zāles - angāra jaunbūve" Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā

Subates ezermalas labiekārtošana, Subatē, Ilūkstes novadā

НАША ГОРДОСТЬ И ОПОРА – ЭТО НАШИ ЛЮДИ!

О нас

Строительная фирма ООО "Jēkabpils PMK" выполняет общие строительные работы, занимается управлением ими, общим надзором над строительством, а также строит системы водоснабжения и канализации.

Последние новости

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039

"2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.
Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.
Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK"."