SERVICES

DESIGNING

Ilūkstes novada sporta skolas sporta centrs
Jaunbūve/pārbūve
Būvatļauja Nr. 7.2/15-4, 6.01.2015

Ilūkstes novada sporta skolas sporta centrs
Autoruzraudzība, Interjera projekts

Kokneses novada Bebru stadiona ēkas un tribīņu pārbūve
Objekta adrese - "Stadiona ēka", Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads

Ilūkstes pilsētas stadiona
Stadiona ielā 2, Ilūkstē būvniecība
Būvatļauja Nr. 7.2/15-34

Vides objekta - dizaina soliņu grupas "Brīvdabas viesistaba"būvniecība
Objekta adrese - Vecticībnieku iela Līvānos , Līvānu novadā

Līvānu Katoļu draudzes mājas būvniecība
Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā
Pārbūve

Teritorijas labiekārtošana, dzelzceļa estakādes nojaukšana
Līvānu novada Jersikas pagasta Kūdras fabrikas noliktava (Stirnu iela 6, Līvāni) Nojaukšana

Grīdu izbūve Kūdras pieņemšanas telpā objektā Kūdras fabrikas noliktava
Stirnu iela 6, Līvāni
Vienkāršota atjaunošana

Koka plātņu rūpnīcas būvprojekta ģenerālplāna (GP) skiču variantu izstrāde
Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī
Mets

Koka plātņu rūpnīcas būvprojekta ģenerālplāna (GP) skiču variantu izstrāde
Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī un Dzelzceļmalas 2, Jēkabpilī Mets

SIA "Margret" pārstrādes infrastruktūras attīstība, veicot ēkas pārbūve sdarbus
Viestura ielā 35, Jēkabpilī

Pagraba jaunbūve, "Zvani"
Liezēres pagasts, Madonas novads Jaunbūve, paskaidrojuma raksts ar pielikumiem
Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku nojaukšana
Augusta ielā 28, Jēkabpilī
Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem

Noliktavas jaunbūve
ZS ''ZELMEŅI'', Liepukalns, Škinči, Lendžu pag., Rēzeknes nov.

Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošana
Stadiona ielā 1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā

Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas
fasāžu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma karte

Līksnas Vissvētākās JĒZUS Sirds Romas katoļu baznīcas
ēkas jumta konstrukciju pastiprināšana un jumta seguma nomaiņa


Krāslavas Valsts ģimnāzijas peldbaseina
jaunbūve

Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"
uzņemšanas telpu tehniskās dokumentācijas izstrāde" 2 apliecinājuma kartes - fasāžu atjaunošanai

NMP Dienesta Latgales RC konferenču zāles jaunbūve
Siguldas ielā 16A, Daugavpilī

Euharistiskā Jēzus māsu kongregācijas Latvijas provinces klostera
rekolekciju mājas jaunbūve
Rīgas ielā 238, līvānos, Līvānu novads, LV 5316

Dvietes sociālo pakalpojumu centra pārbūve
Ilūkstes novadā

Ēkas pārbūve
Rīgas ielā 154, Jēkabpilī

Trenažieru montāža ar teritorijas labiekārtošanu
Svitenes, Viesturu, Bērsteles, Pilsrundāles un Saulaines ciemos

Dienas aprūpes centra personām ar invaliditāti izveide
Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
Apliecinājuma kartes ar pielikumiem

Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūve un sporta zāles - angāra jaunbūve
Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā

Subates ezermalas labiekārtošana
Subatē, Ilūkstes novadā
Lepojamies ar daudzajiem partneriem un klientiem, kas gadu gaitā savas vēlmes uz ticējuši Jēkabpils JPMK. Celtniecības projektēšana ir neatņemama sastāvdaļa būvniecības nozarē - sākums jaunajam!

MŪSU LEPNUMS UN BALSTS IR MŪSU CILVĒKI!

About us

The construction company "Jekabpils PMK" makes general construction works, manages, supervises general construction, and builds water supply and sewerage systems.

Latest News

In September 2016, the project "The construction of the building of concrete production factory" was launched, the aim of which was to promote the production of concrete products complying with European Union standards in Zemgale region of Latvia, and in particular in Jekabpils city and its region within a radius of 70-100 km, thus promoting the development and employment of SMEs in the region.

As a result of the project, production space of 1083.3 sq.meters will be built and the premises will be equipped with concrete production equipment to provide a wide range of concrete product assortment production.

The project is implemented with the support of the European Regional Development Fund with the specific support objective "Promote the establishment and development of MVK, in particular in the manufacturing industry and priority sectors of RIS3" in the measure "Support for investments in the construction or reconstruction of industrial premises and infrastructure". Project No. 3.1.1.5/16/A/039