Rīgas ielas rekonstrukcija
Rīgas ielas rekonstrukcija
Jēkabpils slimnīcas rekonstrukcija
Jēkabpils slimnīcas rekonstrukcija
Jēkabpils PMK galvenais birojs
Jēkabpils PMK galvenais birojs
Kultūras centrs Līvānos
Kultūras centrs Līvānos
Līvānu bibliotēkas rekonstrukcija
Līvānu bibliotēkas rekonstrukcija
Krustpils kultūras nama rekonstrukcija
Krustpils kultūras nama rekonstrukcija
Līvānu domes rekonstrukcija
Līvānu domes rekonstrukcija
Krustpils Saliņas brīvdabas estrāde Jēkabpilī
Krustpils Saliņas brīvdabas estrāde Jēkabpilī
Daugavas aizsargdambja rekonstrukcija
Daugavas aizsargdambja rekonstrukcija
Krustpils Saliņas brīvdabas estrāde Jēkabpilī
Krustpils Saliņas brīvdabas estrāde Jēkabpilī
Jersikas pamatskolas rekonstrukcija
Jersikas pamatskolas rekonstrukcija
Rožupes pamatskolas rekonstrukcija
Rožupes pamatskolas rekonstrukcija
Jaunsilavas pamatskolas rekonstrukcija
Jaunsilavas pamatskolas rekonstrukcija
Bebrenes profesionālā vidusskolas rekonstrukcija
Bebrenes profesionālā vidusskolas rekonstrukcija
Aglonas bazilikas klostera ēkas rekonstrukcija
Aglonas bazilikas klostera ēkas rekonstrukcija
Stadiona rekonstrukcija Ilūkstē
Stadiona rekonstrukcija Ilūkstē
Stadiona rekonstrukcija Ilūkstē
Stadiona rekonstrukcija Ilūkstē
Jēkabpils pilsētas slimnīcas rekonstrukcija
Jēkabpils pilsētas slimnīcas rekonstrukcija
Jēkabpils domes ēkas rekonstrukcija
Jēkabpils domes ēkas rekonstrukcija
Jēkabpils 3. vidusskolas stadiona pārbūve
Jēkabpils 3. vidusskolas stadiona pārbūve
Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai
Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai
Jēkabpils Reģionālās slimnīcas 5. stāvu ēkas rekonstrukcija ar infekciju slimību un dienas stacionāra nodaļu piebūvi
Jēkabpils Reģionālās slimnīcas 5. stāvu ēkas rekonstrukcija ar infekciju slimību un dienas stacionāra nodaļu piebūvi
Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija
Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija
Līvānu katoļu baznīcas rekonstrukcija
Līvānu katoļu baznīcas rekonstrukcija
Pirmsskolas izglītības iestādes ''Kāpēcītis'' renovācija, Palejas iela 15A, Jēkabpilī
Pirmsskolas izglītības iestādes ''Kāpēcītis'' renovācija, Palejas iela 15A, Jēkabpilī
Pirmsskolas izglītības iestādes
Pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" renovācija Palejas ielā 15A, Jēkabpilī
Jēkabpils 3.vidusskolas ēku renovācija Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī
Jēkabpils pamatskolas ēku renovācija Rīgas ielā 200A, Jēkabpilī
SIA MARGRET pārstrādes infrastruktūras attīstība, veicot ēkas pārbūves darbus, Viestura iela 35, Jēkabpilī
SIA "MARGRET" pārstrādes infrastruktūras attīstība, veicot ēkas pārbūves darbus, Viestura iela 35, Jēkabpilī
SIA MARGRET pārstrādes infrastruktūras attīstība, veicot ēkas pārbūves darbus, Viestura iela 35, Jēkabpilī
SIA "MARGRET" pārstrādes infrastruktūras attīstība, veicot ēkas pārbūves darbus, Viestura iela 35, Jēkabpilī
Sporta zāles piebūves, pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krāslavā
Sporta zāles piebūves, pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krāslavā
Sporta zāles piebūves, pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krāslavā
Sporta zāles piebūves, pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krāslavā
Sporta zāles piebūves, pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krāslavā
Sporta zāles piebūves, pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils ielā 5, Krāslavā
Daugavpils celtnieku profesionālās vidusskolas eku kompleksa infrastruktūras uzlabosana
Daugavpils celtnieku profesionālās vidusskolas eku kompleksa infrastruktūras uzlabosana
Šeit Jūs varat aplūkot SIA "Jēkabpils PMK" pēdējo gadu laikā nodoto objektu sarakstu. Starp paveikto ieraugāmi gan ēku renovāciju darbi, restaurācijas darbi, gan arī būvfirmas veiktie cita veida projekti.

SIA "Jēkabpils PMK" pēdējo gadu laikā nodoto objektu saraksts:

Tirdzniecības centra jaunbūve Celtnieku ielā 1, Jēkabpilī (05.2015.);
Sporta ēka ar peldbaseinu Kurzemes ielā 8 un 8D, Jēkabpilī (03.2011.-09.2014.);
Pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" renovācija Palejas ielā 15A, Jēkabpilī (04.2014.-08.2014.);
Jēkabpils reģionālās slimnīcas ēkas Stadiona ielā 1, izvietoto 13 ģimenes ārstu prakšu vienkāršotās renovācijas darbi (11.2013.-12.2013.)
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošanas darbi Lāčplēša ielā 28 un Lāčplēša ielā 29, Līvānos, Līvānu novadā (05.2013.-11.2013.);
Jēkabpils 3.vidusskolas ēkas renovācija Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī (07.2013.-11.2013.)
Nedzīvojamās ēkas “Sala Serviss” rekonstrukcija (07.2013.-10.2013.)
Administratīvās ēkas rekonstrukcija Madonas ielā 95, Jēkabpilī (08.2013.-10.2013.)
Jēkabpils pamatskolas ēkas fasāžu un inženiertīklu vienkāršota renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai (06.2013.-09.2013.)
Koģenerācijas stacijas rekonstrukcija (bez tehnoloģiskām iekārtām) Madonas ielā 6d, Jēkabpilī (07.2013.-09.2013.)
Sporta zāles – angāra rekonstrukcijas darbi Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā (02.2013.-08.2013.)
Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija, Pļaviņas, Pļaviņu novads (07.2012.-08.2013.);
Daugavas labā krasta aizsargdambja nostiprināšana posmā starp Madonas ielu un Ādamsona saliņu Jēkabpils pilsētā (11.2012.-08.2013.);
Aglonas bazilikas kompleksa (klostera ēkas) rekonstrukcija ( 03.2013.-08.2013.)
Jēkabpils reģionālās slimnīcas 5-stāvu ēkas rekonstrukcija ar infekciju slimnību un dienas stacionāra nodaļu piebūvi Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī (09.2012.- 06.2013.);
Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi būvobjektam “Ģērbtuvju ēkas un tribīņu būvniecība Ilūkstes stadiona teritorijā, Stadiona iela 2, Ilūkste ( 04.2013.-06.2013.)
Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus (05.2012. – 09.2012.);
Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecības darbi (06.2012.- 08.2012.);
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas rekonstrukcija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus (09.2011. – 08.2012.);
Krustpils kultūras nama renovācija Rīgas ielā 210/212, Jēkabpilī; 2011.g.;
Pļaviņu HES ūdenskrātuves stāvkrasta pakājes nostiprināšana "Daugavkrasti" māju apkaimē, Krustpils pagasta, "Prižos" (08.2011. – 04.2012.);
Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkā (08.2011. – 11.2011.);
Energoefektivitātes paaugstināšana - būvdarbu veikšana Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā (11.2010. – 05.2011.);
Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā Stadiona ielā 1, Ilūkstē (11.2010. – 05.2011.);
Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija, jumta seguma nomaiņa (05.2011. – 11.2011.);
Šķirto sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas jaunbūve (03.2010. – 11.2011.);
Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas ēku iekšējās renovācijas un ārējās rekonstrukcijas Andreja Pormaļa ielā 125, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī būvdarbi (10.2010. – 10.2011.);
Daugavas aizsargdambju rekonstrukcija un labiekārtošana (08.2010. – 08.2011.);
Ēkas rekonstrukcijas darbi alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveidei „Rožlejās”, Draudzības laukumā 1, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā (05.2010. – 03.2011.);
Šķeldes katlu mājas - koģenerācijas stacijas jaunbūve (01.2011. – 03.2011.);
Jaunjelgavas centralizētās apkures sistēmas katlu mājas jaunbūve (09.2010. – 01.2011.);
u.c.

In September 2016, the project "The construction of the building of concrete production factory" was launched, the aim of which was to promote the production of concrete products complying with European Union standards in Zemgale region of Latvia, and in particular in Jekabpils city and its region within a radius of 70-100 km, thus promoting the development and employment of SMEs in the region.

As a result of the project, production space of 1083.3 sq.meters will be built and the premises will be equipped with concrete production equipment to provide a wide range of concrete product assortment production.

The project is implemented with the support of the European Regional Development Fund with the specific support objective "Promote the establishment and development of MVK, in particular in the manufacturing industry and priority sectors of RIS3" in the measure "Support for investments in the construction or reconstruction of industrial premises and infrastructure". Project No. 3.1.1.5/16/A/039