ABOUT US

Production standard

Viens no uzņēmuma mērķiem, mainoties gan valsts politikai, gan uzņēmuma nosaukumiem ir palicis nemainīgs - tā ir kvalitātes uzlabošana, uz ko mēs tiecamies arī šodien.

Jau vairākus gadus strādājot Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) ietvaros, pildot Standarta ISO 9001:2000 prasības, un no 06.11.2009 gada jaunākās versijas ISO 9001:2008, no 21.07.2011 ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 ietvaros SIA „Jēkabpils PMK” apgūst un pielieto pašas jaunākās prasības KVS - celtniecības montāžas darbiem un pakalpojumiem.

KVS POLITIKA

SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ kolektīva darbība ir virzīta uz to, lai firma strādātu stabili ar labu kvalitāti, veidojot savstarpēji izdevīgas attiecības ar klientiem, sadarbības partneriem, panākot viņu uzticēšanos, ar mērķi uzturēt pienācīgu autoritāti starp būvniecības uzņēmumiem.

Būt celtniecības biznesā drošam un nopietnam partnerim, kas var apmierināt Pasūtītāja prasības un vēlēšanos, radot drošu darba vidi strādājošajiem, regulāri izvērtējot klientu apmierinātību un vēlmes, kvalitātes mērķus, ņemot vērā sabiedrības un apkārtējās vides vajadzības.

Attīstot un pilnveidojot, Kvalitātes vadības sistēmu, kura atbilst standarta prasībām, ievērojot likumdošanā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, ņemot vērā klientu vēlmes, sniegt pakalpojumus visaugstākajā līmenī.

KVS MĒRĶI

Sasniegt vispusīgu celtniecības firmas darbību, iegūstot atļaujas veikt komercdarbību dažādās jomās, kura atbilst starptautiskiem standartiem būvniecībā (visos procesos);

Sasniegt un noturēt SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ celtniecības – montāžas darbu līmenī, kas nodrošinātu mūsu firmas pieprasījumu būvniecības tirgū;

Nepārtraukti paaugstināt nodarbināto zināšanas, kompetences un prasmes, lai rosinātu darbiniekus iesaistīties kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā, iesniedzot priekšlikumus tās uzlabošanai.

Paaugstināt KVS efektivitāti uzņēmumā, pastāvīgi uzlabojot procesus un pakalpojumus, balstoties uz Pasūtītāju, Klientu atsauksmēm, darbinieku profesionalitāti un kompetencēm un LR MK normatīvo aktu prasībām.

KVS UZDEVUMI

Ņemot vērā ISO 9001 standartu izmaiņas, lai uzlabotu uzņēmuma darbību KVS ietvaros, līdz 2016.gada beigām izstrādāt un ieviest uzņēmumā procedūru "Risku vadība".

Apgūt un pielietot pašas jaunākās prasības KVS celtniecības montāžas darbiem un pakalpojumiem;

Paaugstināt komunikācijas kvalitāti dažādos līmeņos, lai nodrošinātu Kvalitātes vadības sistēmas politikas izpratni katram SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ darbiniekam;

Ar Kvalitātes vadības sistēmas palīdzību nodrošināt tādu ražošanas līmeni uzņēmumā, lai tas būtu konkurētspējīgs Latvijas būvniecības tirgū, kā arī atbilstu Eiropas valstu līmenim, turpmākajos 5. gados;

Pienācīgi analizēt izpildīto celtniecības montāžas darbu kvalitāti, ar Pasūtītāju, tādā veidā uzlabojot būvniecības firmas darbību;

Uzņēmuma attīstībā paplašināt darbības jomas, sniegto pakalpojumu reģionu;

Pielietot jaunas ražošanas tehnoloģijas un mūsdienīgu tehniku;

Cieši sadarboties ar firmām Piegādātājiem, lai celtniecības procesā, pielietotu mūsdienīgus celtniecības materiālus, kuri pilnībā atbilst standarta prasībām,
Panākt, lai katrs darbinieks nestu atbildību, visos līmeņos, pēc savas profesionālās sagatavotības līmeņa, saskaņā ar saviem darba pienākumiem,
Nodrošināt regulāru darbinieku profesionālo apmācību, zināšanu padziļināšanu, atbilstoši mūsdienu prasībām, gan uzņēmumā uz vietas, gan iesaistot kompetentas institūcijas;

Nodrošināt katra darbinieka pienākumu atbildību un pilnvaras, pēc to amatiem, saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas prasībām;

Popularizēt sasniegumus, kuri iegūti darbojoties KVS ietvaros, un iepazīstinot ar tiem uzņēmuma nodarbinātos, sadarbības partnerus un sabiedrību;

Nodrošināt atbilstošus darba apstākļus, lai stimulētu radošu iniciatīvu un saprašanos visos ražošanas līmeņos,
Nodrošināt darbavietās apstākļus, kas nodrošina katram darbiniekam: drošumu, veselības saglabāšanu, augstražīgu darbu un kvalitāti.

Analizēt, pienācīgi novērtēt darbinieku darba rezultātus un atalgot, lai radītu nodarbinātajiem motivāciju strādāt tieši šajā uzņēmumā, darba samaksu veikt ņemot vērā darba rezultātus un kvalitāti,
Būvdarbu veikšanas procesā panākt, lai visi apakšuzņēmēji zina mūsu prasības, cenšas tās ievērot, ņem vērā mūsu ieteikumus.
 

RŪPĒTIES PAR ZEMI, UZ KURAS DZĪVOJAM, LEPOTIES AR TO, KAS ESAM UN PALĪDZĒT VIENS OTRAM KĻŪT LABĀKIEM

About us

The construction company "Jekabpils PMK" makes general construction works, manages, supervises general construction, and builds water supply and sewerage systems.

Latest News

In September 2016, the project "The construction of the building of concrete production factory" was launched, the aim of which was to promote the production of concrete products complying with European Union standards in Zemgale region of Latvia, and in particular in Jekabpils city and its region within a radius of 70-100 km, thus promoting the development and employment of SMEs in the region.

As a result of the project, production space of 1083.3 sq.meters will be built and the premises will be equipped with concrete production equipment to provide a wide range of concrete product assortment production.

The project is implemented with the support of the European Regional Development Fund with the specific support objective "Promote the establishment and development of MVK, in particular in the manufacturing industry and priority sectors of RIS3" in the measure "Support for investments in the construction or reconstruction of industrial premises and infrastructure". Project No. 3.1.1.5/16/A/039