Ūdensvada tīkla rekonstrukcija Jēkabpilī
Ūdensvada tīkla rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
SIA "Jēkabpils PMK" pēdējo gadu laikā nodoto objektu saraksts inženiertīklu projektēšanā, inženiertīklu izbūvē, rekonstrukcijas darbos un inženierbūvniecībā:

Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielās, Jēkabpilī (09.2013.-07.2014.);
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārta (12.2011.-07.2013.);
Lietus kanalizācijas kolektors no Krustpils ielas līdz Dubnas upei, Līvānos būvniecības darbi (07.2012.-01.2013.);
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ilūkstē Brīvības, Ozolu, Avotu un Dīķu ielās (05.2012.-11.2012.);
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā (11.2011.-10.2012.);
Jēkabpils ūdenssaimniecības II kārta ((Nomales, Salas, Gravas, Zīļu, Kastaņu, Sporta, Kalpu, Augļu, Gulbju, Saules, Ražas, Kungu, Barona, Varoņu, Pils raj. ielas) 08.2011. - 10.2011.);
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Rožupes pagasta, Rožupe I un II ciemos (02.2011. - 07.2011.);
Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā (12.2010. - 06.2011.);
Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma un Špoģu tehnikuma ciemā (08.2011. - 11.2011.);
Daugavpils rajona Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība I un II kārta (06.2010. - 11.2010.);
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Jēkabpilī (08.2008. – 06.2010.);
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un 5 artēzisko urbumu slēgšana Jēkabpilī (08.2009. – 11.2009.);
Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes pilsētā 2. kārtas būvdarbi (11.2008. – 12.2009.);
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcija Līvānu pilsētā ((Rīgas – Saules – Lāčplēša – Dzelzceļa ielu kvartālā) 05.2010. – 12.2010.);
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcija Līvānu pilsētā ((Rīgas – Saules – Lāčplēša ielu kvartālā) 05.2010. – 12.2010.);
Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Rožupes ciemā (02.2010. – 10.2010.);
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas II un III kārtas rekonstrukcijas un jaunbūves darbi Rožupes ciemā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā (02.2010. – 12.2010.);
Upes un Smilšu ielas rekonstrukcijas darbi Līvānos (07.2010. – 12.2010.);
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcija Līvānu pilsētā ((Rīgas – Sofijas – Krustpils - Kurzemes ielu kvartālā) 06.2010. – 08.2010.);
Daugavas upes aizsargdambja rekonstrukcija Pļaviņās starp Atvaru un Upes ielām (11.2007. – 01.2008.);
u.c.

UZCELSIM PĀRMAIŅAS

In September 2016, the project "The construction of the building of concrete production factory" was launched, the aim of which was to promote the production of concrete products complying with European Union standards in Zemgale region of Latvia, and in particular in Jekabpils city and its region within a radius of 70-100 km, thus promoting the development and employment of SMEs in the region.

As a result of the project, production space of 1083.3 sq.meters will be built and the premises will be equipped with concrete production equipment to provide a wide range of concrete product assortment production.

The project is implemented with the support of the European Regional Development Fund with the specific support objective "Promote the establishment and development of MVK, in particular in the manufacturing industry and priority sectors of RIS3" in the measure "Support for investments in the construction or reconstruction of industrial premises and infrastructure". Project No. 3.1.1.5/16/A/039