BŪVMATERIĀLU RAŽOŠANA

Bruģis un apmales

  Nosaukums Garums
L, mm
Platums
B, mm
Augstums
H, mm
Cena bez PVN
Euro/m2
Cena ar PVN 21%
Euro/m2
Attēls
Bruģis Kauliņš             Kauliņš
           
           
 pelēks  163  198  60  6.10  7.38
           
           

  Nosaukums Garums
L, mm
Platums
B, mm
Augstums
H, mm
Cena bez PVN
Euro/m2
Cena ar PVN 21%
Euro/m2
Attēls
Bruģis
Prizma
 pelēks 198  98  60  5.41  6.55 Prizma
 sarkans 198  98  60  6.12  7.41
 brūns 198  98  60  6.10  7.38
 pelēks 198  98  80  6.55  7.93
  sarkans 198  98  80  7.83  9.47
           

  Nosaukums Garums
L, mm
Platums
B, mm
Augstums
H, mm
Cena bez PVN
Euro/m2
Cena ar PVN 21%
Euro/m2
Attēls
Bruģis
Mozaīka
            Mozaīka
           
pelēks      60  5.83  7.05
 sarkans      60  6.53  7.90
brūns      60  6.53  7.90
           

  Nosaukums Garums
L, mm
Platums
B, mm
Augstums
H, mm
Cena bez PVN
Euro/gb.
Cena ar PVN 21%
Euro/gb.
Attēls
Ietvju
apmale
            Kauliņš
           
           
pelēks 1000  80  200  2.00  2.42
           
           

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"