Komanda

Valdes priekšsēdētājs
Māris Dimants
tālruņa numurs +371 29285157
Valdes loceklis, būvdarbu vadītājs,
darba aizsardzības,
vides aizsardzības vecākais speciālist
s
Arnis Putniņš
tālruņa numurs +371 29459348
Biroja administratore,
kvalitātes vadības sistēmas speciāliste,
darba aizsardzības speciāliste 
Rita Anģēna
tālruņa numurs +371 65221485
mob. t. +371 26230091
 
Personāla vadītāja
Laura Seile
tālruņa numurs +371 27881218
Galvenā grāmatvede
Ilva Pudāne
tālruņa un faksa numurs +371 65237893
mob. t. +371 25401999
 
Sagādes menedžeris
Uldis Dzirkalis
mob. t. +371 26139220
Iepirkumu speciāliste
Olga Meldrāja
 
 
Projektu vadītājs,
būvdarbu vadītājs
Māris Avens
mob. t. +371 22027033
Arhitekte
Ineta Buka
mob. t. +371 29455679
 
Arhitekts
Guntis Kārkliņš
tālruņa numurs +371 29109518
 
Betona-javas rūpnīca
operators
Deniss Naumovs
tālruņa numurs +371 65223999
mob. t. +371 20137263
 
Grodu ražotne, bruģa ražotne
Jānis Gramanis
tālruņa numurs +371 65223999
mob. t. +371 26723965
Galvenais mehāniķis
Vladislavs Skačko
tālruņa numurs +371 29440737
 
Betona-javas rūpnīcas
ražošanas procesa vadītājs
Jānis Gramanis
tālruņa numurs +371 65223999
mob. t. +371 26723965; +371 25424574
 

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"