Jaunumi

Līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotnes celtniecība tuvojas noslēgumam

Trešdiena, 05 Augusts 2020
 

 

Celtniecības darbi “Jēkabpils PMK” jaunākajā ražotnē augusta sākumā tuvojas noslēgumam: tiek pabeigti labiekārtošanas darbi un gatavota dokumentācija, lai pieņemtu būvi ekspluatācijā.

Iekštelpās tiek uzstādītas jaunās iekārtas, kā arī tiek piesaistīti un apmācīti ražotnes darbinieki.

Darbu pēdējo mēnešu laikā ļoti saspringtu padarīja COVID-19 pandēmija. Lai gan Latviju tā skārusi maz, ražotnes projekts ir starptautisks un ne mazumu rūpju radīja ražotnes aprīkojuma un iekārtu sagāde no dažādām valstīm. Pateicoties enerģiskam un prasmīgam darbam, līdz šim projekts ir noritējis atbilstoši sākotnēji nospraustajam laika grafikam. 

Plānojam jau tuvāko mēnešu laikā sākt dažādu kompozīta būvmateriālu ražošanu!

Ražotnes būvniecību atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds, specifiskais atbalsta mērķis “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”.
Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020.
 
IMG 0827

 

IMG 0842

Att.: Jēkabpils PMK.

 
 
 
 

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".