Mūsu kontakti

Rekvizīti:

SIA "Jēkabpils PMK" 

reģistrācijas numurs 45403003160, adrese juridiskā, faktiskā Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202

tālruņa numurs + 371 65221485, faksa numurs +371 65237893

elektroniskā pasta adrese info@jpmk.lv

norēķinu konts LV57 UNLA 0009 0014 6708 3, A/S “SEB banka”

Jēkabpils filiāle, bankas SWIFT kods UNLALV2X

Valdes priekšsēdētājs Māris Dimants
tālruņa numurs +371 29285157
maris.dimants@jpmk.lv

Valdes loceklis, būvdarbu vadītājs, darba aizsardzības, vides aizsardzības vecākais speciālists Arnis Putniņš
tālruņa numurs +371 29459348
arnis.putnins@jpmk.lv

Biroja administratore, kvalitātes vadības sistēmas speciāliste, darba aizsardzības speciāliste Rita Anģēna
tālruņa numurs +371 65221485
mob. t. +371 26230091
info@jpmk.lv
rita.angena@jpmk.lv

Personāla vadītāja Laura Seile
mob. t. +371 27881218
laura.seile@jpmk.lv

Galvenā grāmatvede Ilva Pudāne
tālruņa numurs +371 65237893; faksa numurs +371 65237890
mob. t. +371 25401999
gramatvediba@jpmk.lv

Sagādes menedžeris Uldis Dzirkalis
mob. t. +371 26139220
uldis.dzirkalis@jpmk.lv

Iepirkumu speciāliste Olga Meldrāja
iepirkumi@jpmk.lv

Projektu vadītājs, būvdarbu vadītājs Māris Avens
mob. t. +371 22027033
maris.avens@jpmk.lv

Arhitekte Ineta Buka
mob. t. +371 29455679

Betona-javas rūpnīcas ražošanas procesa vadītājs Jānis Gramanis

tālruņa numurs +371 65223999
mob. t. +371 26723965; +371 25424574
janis.gramanis@jpmk.lv
betons@jpmk.lv

Betona-javas rūpnīca operators Deniss Naumovs
tālruņa numurs +371 65223999
mob. t. +371 20137263
betons@jpmk.lv

Grodu ražotne, bruģa ražotne - Jānis Gramanis
tālruņa numurs +371 65223999
mob. t. +371 26723965
janis.gramanis@jpmk.lv
betons@jpmk.lv

Galvenais mehāniķis Vladislavs Skačko
tālruņa numurs +371 29440737
vladislavs.skacko@jpmk.lv
mehanizacija@jpmk.lv

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"