PAKALPOJUMI

PROJEKTĒŠANA

Ilūkstes novada sporta skolas sporta centrs
Jaunbūve/pārbūve
Būvatļauja Nr. 7.2/15-4, 6.01.2015

Ilūkstes novada sporta skolas sporta centrs
Autoruzraudzība, Interjera projekts

Kokneses novada Bebru stadiona ēkas un tribīņu pārbūve
Objekta adrese - "Stadiona ēka", Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads

Ilūkstes pilsētas stadiona
Stadiona ielā 2, Ilūkstē būvniecība
Būvatļauja Nr. 7.2/15-34

Vides objekta - dizaina soliņu grupas "Brīvdabas viesistaba"būvniecība
Objekta adrese - Vecticībnieku iela Līvānos , Līvānu novadā

Līvānu Katoļu draudzes mājas būvniecība
Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā
Pārbūve

Teritorijas labiekārtošana, dzelzceļa estakādes nojaukšana
Līvānu novada Jersikas pagasta Kūdras fabrikas noliktava (Stirnu iela 6, Līvāni) Nojaukšana

Grīdu izbūve Kūdras pieņemšanas telpā objektā Kūdras fabrikas noliktava
Stirnu iela 6, Līvāni
Vienkāršota atjaunošana

Koka plātņu rūpnīcas būvprojekta ģenerālplāna (GP) skiču variantu izstrāde
Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī
Mets

Koka plātņu rūpnīcas būvprojekta ģenerālplāna (GP) skiču variantu izstrāde
Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī un Dzelzceļmalas 2, Jēkabpilī Mets

SIA "Margret" pārstrādes infrastruktūras attīstība, veicot ēkas pārbūve sdarbus
Viestura ielā 35, Jēkabpilī

Pagraba jaunbūve, "Zvani"
Liezēres pagasts, Madonas novads Jaunbūve, paskaidrojuma raksts ar pielikumiem
Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku nojaukšana
Augusta ielā 28, Jēkabpilī
Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem

Noliktavas jaunbūve
ZS ''ZELMEŅI'', Liepukalns, Škinči, Lendžu pag., Rēzeknes nov.

Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošana
Stadiona ielā 1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā

Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas
fasāžu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma karte

Līksnas Vissvētākās JĒZUS Sirds Romas katoļu baznīcas
ēkas jumta konstrukciju pastiprināšana un jumta seguma nomaiņa


Krāslavas Valsts ģimnāzijas peldbaseina
jaunbūve

Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"
uzņemšanas telpu tehniskās dokumentācijas izstrāde" 2 apliecinājuma kartes - fasāžu atjaunošanai

NMP Dienesta Latgales RC konferenču zāles jaunbūve
Siguldas ielā 16A, Daugavpilī

Euharistiskā Jēzus māsu kongregācijas Latvijas provinces klostera
rekolekciju mājas jaunbūve
Rīgas ielā 238, līvānos, Līvānu novads, LV 5316

Dvietes sociālo pakalpojumu centra pārbūve
Ilūkstes novadā

Ēkas pārbūve
Rīgas ielā 154, Jēkabpilī

Trenažieru montāža ar teritorijas labiekārtošanu
Svitenes, Viesturu, Bērsteles, Pilsrundāles un Saulaines ciemos

Dienas aprūpes centra personām ar invaliditāti izveide
Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā
Apliecinājuma kartes ar pielikumiem

Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūve un sporta zāles - angāra jaunbūve
Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā

Subates ezermalas labiekārtošana
Subatē, Ilūkstes novadā
Lepojamies ar daudzajiem partneriem un klientiem, kas gadu gaitā savas vēlmes uz ticējuši Jēkabpils JPMK. Celtniecības projektēšana ir neatņemama sastāvdaļa būvniecības nozarē - sākums jaunajam!

MŪSU LEPNUMS UN BALSTS IR MŪSU CILVĒKI!

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".