PAR MUMS

VĒSTURE

SIA "Jēkabpils PMK" dibināta 1993. gada 18. maijā uz kādreizējās ''Jēkabpils pārvietojamās mehanizētās kolonnas'' bāzes. Mūsu ofiss un tehniskā bāze atrodas vienā no vecākajām Jēkabpils ielām, Madonas ielā, senlaicīgā, vienā no bijušās muižas ēkām. SIA ''Jēkabpils PMK'' pirmsākumi meklējami tālajā 1952. gadā. Laikam ritot, mainoties dažādiem nosaukumiem, 1958. gada 9. aprīlī izveidoja Krustpils celtniecības pārvaldi. 1963. gadā Krustpils celtniecības pārvaldi pārdēvē par Jēkabpils celtniecības pārvaldi. Paiet gadi un 1976. gada 25. februārī apvieno Jēkabpils celtniecības pārvaldi un Jēkabpils pārvietojamo mehanizēto kolonnu, nosaucot jaunizveidoto organizāciju par ''Jēkabpils pārvietojamo mehanizēto kolonnu''. Tad pienāca mūsu valsts pārmaiņu laiks, kas bija smags pārdomu un izdzīvošanas laiks daudziem lieliem uzņēmumiem. No vairākiem simtiem strādājošo bija palikuši nedaudzi. Pateicoties uzņēmuma vadošo darbinieku uzņēmībai tika pieņemts lēmums dibināt jaunu uzņēmumu SIA ''Jēkabpils PMK'', kuram 2016. gada 18. maijā apritēs 23. gadi.

Jēkabpils PMK

No būvfirmas dibināšanas dienas to vadīja pieredzējis inženieris-celtnieks, Jēkabpils goda pilsonis, tagad valdes priekšsēdētājs Uldis Helmuts Putniņš, kurš 2015.gada 7.februārī aizvadīts aizsaulē. Uzņēmuma vadību uzņēmies inženieris - celtnieks Māris Dimants - "2008.gada labākais būvdarbu vadītājs Latvijā".
Precīzi plānojot un īstenojot būvniecības ieceres, šobrīd SIA „Jēkabpils PMK” ir viena no vadošajām būvfirmām ne tikai Jēkabpils, bet arī visā Austrumlatgales reģionā.

BIZNESS, KAS RADA TIKAI NAUDU, NAV LABS BIZNESS! (H. FORDS)

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".