SIA JĒKABPILS PMK

KLIENTI

Mēs izjūtam patiesu gandarījumu par katru paveikto projektu! Nav svarīgi, vai šis pasūtītājs strādā ar lielu vērienu, vai arī tas ir kāds no mazajiem uzņēmējiem - visi mūsu klienti mums ir nozīmīgi un īpaši.

Laika posmā no 2006. līdz 2016. gadam mūsu pasūtītāji bijuši:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Līvānu novada dome
Pļaviņu novada dome
Ilūkstes novada dome
Preiļu novada dome
Viesītes novada pašvaldība
Salas novada pašvaldība
Rožupes novada pašvaldība
Aglonas novada dome
Krustpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada pašvaldība
Daugavpils novada pašvaldība
SIA Sēļi
SIA Hansa Flex Hidraulika
SIA Jēkabpils siltums
SIA Jēkabpils ūdens
SIA Firma MADARA 89
AB Linas Agro Lietuva
SIA Agrofirma Turība
PIKC Daugavpils būvniecības tehnikums
SIA Daugavpils ūdens
SIA Margret
SIA Reāls
SIA JK Namu pārvalde
Jēkabpils Reģionālā slimnīca
Līvānu Dzīvokļu un komunālā saimniecība
SIA Līvānu siltums
SIA Vizuālā Diagnostika
Kokneses fonds
SIA Gaujas Koks
SIA Preiss Būve
SIA Derex
SIA Daugava 16
SIA LBM
SIA AG PARKS
SIA Latgales baseini
SIA Stars Met Latgale
SIA MK Dizains
SIA Energoterms

SIA JĒKABPILS PMK

ATSAUKSMES

UZCELSIM PĀRMAIŅAS

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".