KAS MĒS ESAM

Būvfirma SIA "Jēkabpils PMK"

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī Aizkraukles, Preiļu, Madonas, Rīgas, Balvu, Daugavpils un citās Latvijas pilsētās un novados.

Būvfirma SIA "Jēkabpils PMK" nodarbojas ar vispārējo celtniecības darbu veikšanu un vadīšanu, vispārējo celtniecības darbu būvuzraudzību, kā arī ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, ceļu projektēšanu, būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību, ēku konstrukciju projektēšanu, būvdarbu veikšanas projektu izstrādāšanu, projektu un būvprojektu vadīšanu.

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī Aizkraukles, Preiļu, Madonas, Rīgas, Balvu, Daugavpils un citās Latvijas pilsētās un novados.

SIA ''Jēkabpils PMK'' inženiertehniskie darbinieki un būvstrādnieki izmanto jebkuru iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju. Apmeklējam seminārus, kursus, dažādu būvmateriālu ražotājfirmu rīkotās prezentācijas.

Dzīvojot līdzi laikam ir jāpārzina jaunās tehnoloģijas un jāzina kā tās pielietot ikdienas darbā, jo mūsu pasūtītāji uzstāda augstas un nopietnas prasības, kuras iespējams veikt, nemitīgi mācoties un interesējoties par visiem jauninājumiem būvniecības nozarē.

Mūsu būvfirma darbojas gan kā Galvenais Būvuzņēmējs (Ģenerāluzņēmējs būvniecībā), gan kā Apakšuzņēmējs. Regulāri piedalāmies iepirkumos būvniecībā.

Uzņēmums piedalās LIKTA apmācību projektā "IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvajās tehnoloģijās un biznesa attīstībā" Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/005 (Līg.Nr. L-APA-10-0022).

SIA ''Jēkabpils PMK'' turpina attīstīt ražošanu. 2016. gadā piedalījās iepirkumu procedūrā ''Betona izstrādājumu ražotnes būvniecība'', ID Nr. JPMK-2016/1. Par uzvarētāju atzīts SIA ''Ošukalns celtniecība'', reģ. NR. 45403012642. Vairāk informācijas IUB mājas lapā.

MĒS NODROŠINĀM INDIVIDUĀLU PIEEJU UN AUGSTAS KVALITĀTES SERVISU

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".