Jēkabpils reģionālās slimnīcas Poliklīnikas ēkas telpu atjaunošanas darbi
Jēkabpils reģionālās slimnīcas Poliklīnikas ēkas telpu atjaunošanas darbi
Jēkabpils reģionālās slimnīcas Poliklīnikas ēkas telpu atjaunošanas darbi
Jēkabpils reģionālās slimnīcas Poliklīnikas ēkas telpu atjaunošanas darbi
Višķu sociālās aprūpes centra atjaunošana, Daugavpils novada Višķu pagastā
Višķu sociālās aprūpes centra atjaunošana, Daugavpils novada Višķu pagastā
Višķu sociālās aprūpes centra atjaunošana, Daugavpils novada Višķu pagastā
Višķu sociālās aprūpes centra atjaunošana, Daugavpils novada Višķu pagastā
Aglonas bazilikas fasāžu atjaunošana
Aglonas bazilikas fasāžu atjaunošana
Aglonas bazilikas fasāžu atjaunošana
Aglonas bazilikas fasāžu atjaunošana
Aglonas bazilikas fasāžu atjaunošana
Aglonas bazilikas fasāžu atjaunošana
Madaleņas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas ieejas mezglu remonts, krāsojuma atjaunošana Līvānu novadā
Madaleņas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas ieejas mezglu remonts, krāsojuma atjaunošana Līvānu novadā
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Ēkas Rīgas ielā 4b, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Ēkas Rīgas ielā 4b, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Kapličas un teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas būvniecības darbi ''Ilūkstes pilsētas kapi'', Ilūkstē
Kapličas un teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas būvniecības darbi ''Ilūkstes pilsētas kapi'', Ilūkstē
Kapličas un teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas būvniecības darbi ''Ilūkstes pilsētas kapi'', Ilūkstē
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Malnavas muižas klēts pārbūve
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Malnavas muižas vīna ēkas pārbūve
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Malnavas muižas vīna mājas pārbūve
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Šķeltovas Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas restaurācija, Šķeltova, Skolas iela 7
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Šķeltovas Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas restaurācija
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Vēsturiskās Malnavas muižas klēts ēkas pārbūve
Skolas ēkas Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4, Krāslavā, telpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi
Vēsturiskās Malnavas muižas klēts ēkas pārbūve

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".