PAR MUMS

FILOZOFIJA

Uzņēmums regulāri cenšas noskaidrot, ar kādām no ārienes nākošām pārmaiņām ir saistīta mūsu nākotne. Mūsu stratēģija - nemitīgi būt gataviem pārmaiņām, domāt par to, ko darīsim pēc 2, 5 vai 10 gadiem - jo viss nepārtraukti mainās.

Savas kvalifikācijas izvērtēšana, plānu tuvākai nākotnei uzstādīšana, darbinieku izglītošana atbilstoši ES normām, kvalitāte ikvienā veicamajā darbā, pozitīvas atgriezeniskās saites saglabāšana ar mūsu pasūtītājiem - tie ir mūsu būvfirmas galvenie mērķi. SIA ''Jēkabpils PMK'' pieredze būvniecībā ļauj piedāvāt potenciālajiem klientiem kvalitatīvi veiktus viņu pasūtītos uzdevumus, vienlaicīgi sniedzot tiem gandarījumu un vēlmi sadarboties ar mūsu būvfirmu arī turpmāk.

Mūsu uzņēmuma nākotnes vīzija ir vienmēr būt vajadzīgajā laikā, vietā un jomā, precīzi un lietišķi risinot jebkurus jautājumus, saistītus ar mūsu darba specifiku.

Paplašināt darbības spektru un kļūt par konkurētspējīgu uzņēmumu ne tikai savā pilsētā, novados un valstī, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs.

Mūsu būvfirmas moto ir: Ar katru no mūsu potenciālajiem klientiem atrast kopēju valodu, meklējot vispiemērotāko risinājumu jebkurā jautājumā!
 

MĒS BIJĀM, MĒS ESAM, MĒS BŪSIM...

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".