Jaunumi

Trešdiena, 19 Jūlijs 2017

Izmantojot ES fondu atbalstu, Jēkabpils PMK veiksmīgi realizē projektu “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kas tuvākajā nākotnē nodrošinās ES standartiem atbilstoša paplašināta betona izstrādājumu klāsta ražošanu Zemgales novadā, tādējādi sekmējot gan mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, gan arī nodarbinātību reģionā!

Pirmdiena, 29 Maijs 2017

Maija mēnesī projekta ietvaros tiek iegādātas jaunas iekārtas ražošanas ēkai.

Otrdiena, 25 Aprīlis 2017

Darbs pie ražošanas ēkas celtniecības rit pilnā sparā! Esam arī būvlaukumā uzstādījuši informācijas stendu par projekta realizāciju.

Ceturtdiena, 30 Marts 2017

Atbilstoši plānotajam, marta mēnesī ir izstrādāts projekta būvprojekts. Izbūbētā betona ceha ražošanas ēka ļaus mūsu uzņēmumam ražot 13 dažādas betona izstrādājuma grupas.

Otrdiena, 28 Februāris 2017

Pirmie mēneši projekta realizēšanā gājuši roku rokā ar plānoto. Paralēli būvniecības priekšdarbu veikšanai, februāra mēnesī esam uzņēmuma telpās un teritorijā uzstādījuši informācijas stendus par projektu.

Otrdiena, 31 Janvāris 2017

Ar prieku paziņojam, ka šomēness esam uzsākuši būvniecības priekšdarbus. Turpmākos mēnešus aktīvi strādāsim, lai jau 2017.gada rudenī varētu pabeigt betona ceha ražošanas ēkas būvniecību.

Piektdiena, 30 Decembris 2016

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Trešdiena, 05 Jūnijs 2013

SIA "Jēkabpils PMK" realizētais objekts "Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija" konkursā "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2013" nominācijā "Rekonstrukcija" ieguva godpilno 3.vietu.

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"