BŪVMATERIĀLU RAŽOŠANA

Kanalizācijai

  Nosaukums Ārējais
diameters
D, mm
Iekšējais
diameters
d, mm
Augstums
H, mm
Cena bez PVN
Euro/gb.
Cena ar PVN 21%
Euro/gb.
Attēls
Grodi  KC 15-10  1750  1500  1000  68.58  82.98 br11.jpg
 KC 15-5  1750  1500  500  49.80  60.26
 KC 10-5  1200  1000  500  31.31  37.89
 KC 10-10  1200  1000  1000  48.11  58.21
Grodi
ar pamatni
KC 15-10 st    1500  1000  117.51  142.19 br21.jpg
KC 10-10 st    1000  1000  73.99  89.53

 

  Nosaukums Ārējais
diameters
D, mm
Iekšējais
diameters
d, mm
Augstums
H, mm
Cena bez PVN
Euro/gb.
Cena ar PVN 21%
Euro/gb.
Attēls
Papildus gredzeni
 KCO-5  910  700  50  8.53  10.32 br4.jpg
 KCO-10  910  700  100  10.59  12.81
 KCO-20  910  700  200  15.93  19.28
Pārsedzes plātnes
 KCP-10-2

 1160  700  150  35.27  42.68 br5.jpg
 
 KCP-15-2

 1680  700  150  66.11  79.99

 

  Nosaukums Ārējais
diameters
D, mm
Iekšējais
diameters
d, mm
Augstums
H, mm
Cena bez PVN
Euro/gb.
Cena ar PVN 21%
Euro/gb.
Attēls
Grodu pamati  KCD-10  1500    100  31.74  38.41 br12.jpg
 KCD-15  1750    120  64.74  78.34
 KCD-6  1500    60  26.23  31.74
Dzelzbetona lūkas vāki  DN-60  700  570  70  11.00  13.31 br13.jpg
 DN-70  800  670  70  12.00  14.52
 
 
 

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"