Ūdensvada tīkla rekonstrukcija Jēkabpilī
Ūdensvada tīkla rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Jēkabpilī
SIA "Jēkabpils PMK" pēdējo gadu laikā nodoto objektu saraksts inženiertīklu projektēšanā, inženiertīklu izbūvē, rekonstrukcijas darbos un inženierbūvniecībā:

Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielās, Jēkabpilī (09.2013.-07.2014.);
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārta (12.2011.-07.2013.);
Lietus kanalizācijas kolektors no Krustpils ielas līdz Dubnas upei, Līvānos būvniecības darbi (07.2012.-01.2013.);
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Ilūkstē Brīvības, Ozolu, Avotu un Dīķu ielās (05.2012.-11.2012.);
Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā (11.2011.-10.2012.);
Jēkabpils ūdenssaimniecības II kārta ((Nomales, Salas, Gravas, Zīļu, Kastaņu, Sporta, Kalpu, Augļu, Gulbju, Saules, Ražas, Kungu, Barona, Varoņu, Pils raj. ielas) 08.2011. - 10.2011.);
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Rožupes pagasta, Rožupe I un II ciemos (02.2011. - 07.2011.);
Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā (12.2010. - 06.2011.);
Ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma un Špoģu tehnikuma ciemā (08.2011. - 11.2011.);
Daugavpils rajona Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība I un II kārta (06.2010. - 11.2010.);
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Jēkabpilī (08.2008. – 06.2010.);
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un 5 artēzisko urbumu slēgšana Jēkabpilī (08.2009. – 11.2009.);
Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes pilsētā 2. kārtas būvdarbi (11.2008. – 12.2009.);
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcija Līvānu pilsētā ((Rīgas – Saules – Lāčplēša – Dzelzceļa ielu kvartālā) 05.2010. – 12.2010.);
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcija Līvānu pilsētā ((Rīgas – Saules – Lāčplēša ielu kvartālā) 05.2010. – 12.2010.);
Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Rožupes ciemā (02.2010. – 10.2010.);
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas II un III kārtas rekonstrukcijas un jaunbūves darbi Rožupes ciemā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā (02.2010. – 12.2010.);
Upes un Smilšu ielas rekonstrukcijas darbi Līvānos (07.2010. – 12.2010.);
Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcija Līvānu pilsētā ((Rīgas – Sofijas – Krustpils - Kurzemes ielu kvartālā) 06.2010. – 08.2010.);
Daugavas upes aizsargdambja rekonstrukcija Pļaviņās starp Atvaru un Upes ielām (11.2007. – 01.2008.);
u.c.

UZCELSIM PĀRMAIŅAS

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"

2019. gada oktobrī “Jēkabpils PMK” uzsākta projektu “Inovatīvu līmētās koksnes un kompozīta būvmateriālu ražotne”, kura mērķis ir attīstīt jaunu ražotni Jēkabpilī, uzņēmuma “Jēkabpils PMK” teritorijā, kuras radītie inovatīvie būvmateriāli sniegs ieguldījumu zināšanu ietilpīgas bioekonomikas un viedo materiālu tehnoloģiju attīstībā Latvijā un sekmēs nodarbinātību augstas pievienotās vērtības ražošanā Jēkabpilī un tuvējā reģionā.

Projekta rezultātā 2020.gadā tiks izbūvētas ražošanas telpas 3003,5 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar ražošanas iekārtām, kuras spēs nodrošināt plašu līmētās koksnes un kompozītmateriālu sortimenta ražošanu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākumam “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2.kārta”. Projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/020 un to realizē uzņēmums "Jēkabpils PMK".