Jaunumi

Ieguldīts nākotnei!

Trešdiena, 19 Jūlijs 2017

plans2020 100

 

Izmantojot ES fondu atbalstu, Jēkabpils PMK veiksmīgi realizē projektu “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kas tuvākajā nākotnē nodrošinās ES standartiem atbilstoša paplašināta betona izstrādājumu klāsta ražošanu Zemgales novadā, tādējādi sekmējot gan mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, gan arī nodarbinātību reģionā!

ES fondu projekts tiek īstenots programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai.

 

   
   

 

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"