Jaunumi

APRĪLĪ PILNĀ SPARĀ RIT PROJEKTS “BETONA CEHA RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA”

Otrdiena, 25 Aprīlis 2017

plans2020 100

 

Darbs pie ražošanas ēkas celtniecības rit pilnā sparā! Esam arī būvlaukumā uzstādījuši informācijas stendu par projekta realizāciju. SIA “Jelgavas PMK” jau šobrīd ir viens no vadošajiem uzņēmumiem reģionā, kas papildus būvniecības pakalpojumu sniegšanai veic arī betona un betona izstrādājumu ražošanu. Uzņēmuma attīstība un piedāvājuma pēc betona izstrādājumiem paplašināšana, kā arī jaunu inovatīvu produktu piedāvāšana tirgū šobrīd iespējama tikai izbūvējot jaunu betona ceha ražošanas ēku un aprīkojot to ar ražošanai nepieciešamajām iekārtām.Darbs pie ražošanas ēkas celtniecības rit pilnā sparā! Esam arī būvlaukumā uzstādījuši informācijas stendu par projekta realizāciju. SIA “Jēkabpils PMK” jau šobrīd ir viens no vadošajiem uzņēmumiem reģionā, kas papildus būvniecības pakalpojumu sniegšanai veic arī betona un betona izstrādājumu ražošanu. Uzņēmuma attīstība un piedāvājuma pēc betona izstrādājumiem paplašināšana, kā arī jaunu inovatīvu produktu piedāvāšana tirgū šobrīd iespējama tikai izbūvējot jaunu betona ceha ražošanas ēku un aprīkojot to ar ražošanai nepieciešamajām iekārtām. 

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039.

 

Par mums

Mēs sevi esam pierādījuši kā plaša profila rūpniecisku, dzīvojamo, administratīvo ēku celtniecības un renovācijas darbu veicēji, kā pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvdarbu veicēji un vadītāji ne tikai Jēkabpilī, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados.

2016. gada septembrī tika uzsākts projekts “Betona ceha ražošanas ēkas būvniecība”, kura mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības standartiem atbilstošu betona izstrādājumu ražošanu Zemgales novadā un īpaši Jēkabpils pilsētā un tās apkaime 70-100 km rādiusā, tādējādi sekmējot MVU attīstību un nodarbinātību reģionā.

Projekta rezultātā tiks izbūvētas ražošanas telpas 1083,3 kvm platībā un telpas tiks aprīkotas ar betona izstrādāju ražošanas iekārtām, lai nodrošinātu plašu betona izstrādājumu sortimenta ražošanu.

Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”. Projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/16/A/039, to realizē būvuzņēmējs un ēkas attīstītājs "Jēkabpils PMK"